Blefaroplastik, övre

Denna operation tillämpas vid överskott av förtunnad hud i övre ögonlocket, dermatochalasis.

Utförande

Märk nedre snittet längs ögonfåran. Om denna ej finns eller är alltför uppdragen, märk ca 7 – 9 mm från margo. Snittet skall ej gå innanför inre ögonvrån. Lateralt vinklas med fördel snittet upp något långs fåran, dock ej längre ut än orbitakanten. Övre snittet märks ut när patienten blundar, motsvarande nedre snittet. I de fall överskottshuden är stort medialt och/eller lateralt kan snittet avslutas i ett W.

Efter lokalbedövning, tex Xylocain med Adrenalin, delas huden och överskottet klipps bort med sax. Eventuella blödningar stillas med diatermi. Därefter slutes sårkanterna med ytliga suturer, 6.0 etilon, enstaka alternativt fortlöpande.

Om patienten ej har en markerad ögonfåra innan operation kan en ca 2 – 3 mm bred remsa av orbicularis, strax ovanför nedre snittet, klippas bort. Därefter sätts 3 enstaka suturer som sätts ned i levatorsenan. Övriga suturer kan sättas ytligt. Detta skapar en markerad fåra.

Om det är behov av att ta bort buktande orbitafett, klippes septum orbitale via öppningen i orbicularis. Det frambuktande fettet klämmes med peang och diatermeras för att sedan klippas bort. Endast det fett som bjuder sig spontant när man trycker lätt på ögongloben tas bort.

Normalt opereras bägge ögonlocken i sammas seans för att få liksidigt resultat.

Postop
Suturtagning 1 vecka. Ingen lokalbehandling. Vid behov rekommenderas smörjande ögongel eller salva, t.ex. Oculentum Simplex.

ICD CBB10