Iridotomi

YAG-laser behandling vid trång kammarvinkel med risk för ocklusion eller vid akut trångvinkelattack när medikamentell behandling ej har effekt.

Utförande

  • Bedöva med droppe Tetrakain.
  • Använd iridektomilins.
  • Starta med 3 mJ i 3 pulsar. Fokuseringsdjup 0 μ.
  • Fokusera i en krypta i iris alt. område som ser tunnt ut. Normalt görs 2 hål, kl 10 samt kl 14. Vid oljefyllt öga kan man ev. även behandla nedtill.
  • Vid fullgod effekt ses vätskeutströmning med pigmentkorn och röd reflex kan ses i iridotomierna.
  • Ny tryckkontroll efter 1 vecka eller vid behov.

ICD CHC05