Kapsulotomi

YAG-laser behandling vid efterstarr.

Utförande

  • Väl dilaterad. Bedöva med droppe Tetrakain. Ställ in egen refraktion i ockular.
  • Använd kontaktlins.
  • Fokuseringsdjup +150 μ.
  • Starta med 0.7 mJ, vid behov öka upp till max 1.3 mJ.
  • Vanligen effekter i kors så att kvadranterna drar sig tillbaka. Normalt 10 – 40 effekter. Flikarna drar sig oftast tillbaka ytterligare timmarna till dagarna efter behandling.
  • Lättast behandla i spaltbild.
  • Efter behandling 1 droppe Iopidine 10 mg/ml.
  • Normalt inget återbesök utan endast vid behov. Info till patient att höra av sig vid besvär, t.ex. värk eller synstörningar.
  • Normalt behandlas endast ett öga i taget.

Biverkningar
Sällsynt men innefattar linsdislokalisation, skada på lins samt tryckstegring, som i mycket ovanlig fall kan bli bestående.
Tidigare beskrevs amotio och maculaödem men detta är numera ytterst sällsynt p.g.a. förfinade operationsmetoder av katarakt.

ICD CJB10