Brännskada, manet

Hantering av brännskada av manet i Sverige. Denna text gäller ej utomlands p.g.a. andra arter som kan vara mycket giftiga.

Etilologi
Maneter är nässeldjur och kan lossa hullingförsedda trådar med giftblåsor vid beröring. I Sverige är det f.f.a. den röda brännmaneten som kan ge skador vid direktkontakt med öga. Öronmaneten har svagare nässelceller och ger normalt ej större besvär.

Behandling
Skölj på plats med havsvatten. Vid ankomst till ögonkliniken skölj rikligt med NaCl. Därefter behandling efter status. T.ex. erosion, irit, allergisk reaktion.
Sköljning med sötvatten provocerar giftblåsorna som tömmer sig och ger mer besvär.

ICD T26.1 X59.99