Dakrocystit

Akut inflammation i tårsäck.

Symtom & Klinik
Rodnad, värk och svullnad över tårsäcken. Oftast ses epifora och ibland kan pus komma ur nedre punktum vid tryck över tårsäcken.

Etilologi
Vanligen Stafylokocker eller Streptokocker. Kan även utlösas av t.ex. stenoser, kirurgi, trauma, sinuit och tumor.

Utredning
I initialskedet ingen vidare utredning. Om upprepade infektioner, eller ingen effekt av insatt behandling, kan övervägas odling av pus och CT Orbita + Sinus. Spola eller sondera inte en pågående infektion.

Behandling
Vuxna, i övrigt ej påverkad, ges Doxyferm 100 mg 1×1, dag 1 tas 2 tabletter. Vid allergi Kåvepenin 1 g x 3. Barn bör ej behandlas med Doxyferm.
Vid spridd infektion eller allmänpåverkan, överväg i.v. behandling, t.ex. Cefuroxim. Vid abscess ev. incision och dränage. Ibland kan stenos uppkomma efter infektion. Detta kan behöva åtgärdas med kirurgi, DCR.

Diffdiagnoser
Preseptal Cellulit, Etmoidalsinuit

Läs mer
eMedicine

ICD H04.3