Endoftalmit

Kraftig inre ögoninflammation. Vanligen orsakad av infektion av bakterier eller svamp.

Symtom & Klinik
Synnedsättnig, rodnad, mediegrumling, värk. Ofta mer värk vid streptokocker. Vid långsamt förlopp kan misstänkas KNS, svamp eller P. Acnes.

Etilologi
Bakteriell: intraokulär kirurgi, trauma
Svamp: vanligen endogen vid nedsatt allmäntillstånd

Utredning
Provtagning från främre kammare och glaskropp. Ev. ultraljud.

Behandling
Antibiotika intravitrealt. Akut vitrektomi om visus P eller sämre. Ev. högdos Prednisolon. Om endogen misstanke även intravenös behandling.

Diffdiagnoser
Irit, Uveit, Keratit, Sinus cavernosus trombos

Läs mer
Emedicine
Swedeye

ICD H44.0