Essentiell Blefarospasm

Ofrivilliga ryckningar i ögonlocks- och ansiktsmuskulatur.

Symtom & Klinik
Debut vanligen vid 60 års ålder. Tilltagande känslighet för blåst och solljus som leder till ökande irritation och blinkningar. Kan börja asymmetriskt. Alltmer knipningar som övergår till spasmer.

Etilologi
Ej helt känd. Möjligen dysfunktion i basala ganglierna. Vissa läkemedel, t.ex. för Parkinson, kan utlösa.

Utredning
Vanligen ingen. Klinisk diagnos. Om ensidiga besvär kan Hemifacialsspasm misstänkas och MR bör genomföras för att utesluta kärlanomali eller tumör i bakre skallgropen.

Behandling
Behandla / Undvika ev. underliggande utlösande faktor såsom stress el. starkt solljus. Primär behandling idag är injektion Botulinumtoxin.
Ev. kan provas psykofarmaka. Kirurgiskt neurektomi eller myekomi kan övervägas. Smörjande droppar kan mildra irritation.

Diffdiagnoser
Ptos, Allergisk konjunktivit, Blefarit, Hemifacialisspasm, Ögonlocksmyokymi

Läs mer
Internetmedicin
Socialstyrelsen

ICD G24.5