Makulahål

Genomgripande retinalt hål i centrala makula.

Symtom & Klinik
Nedsatt visus, metamorfopsi, central disighet. Vanligen ensidigt.

Etiologi
Vanligen traktion av glaskroppen. Ovanligt, men även trauma kan orsaka.

Utredning
Verifieras med OCT.

Behandling
Operation. Endast indicerat om minst stadium 2.

Gradering

Stadium 1A
Hotande hål. Kan ses gulskimrande fläck.
Stadium 1B
Förstadium till genomgripande hål. Gulaktig ring runt fovea.
Stadium 2
Genomgripande hål mindre än 400 µm. Visus vanligen <0,5.
Stadium 3
Genomgripande hål större än 400 µm. Visus vanligen <0,3.
Stadium 4
Genomgripande hål och komplett bakre glaskroppsavlossning.


Läs mer
eMedicine

Diffdiagnoser
Makulapucker, Makulaödem.

ICD H35.3G