Opticuskontusion

Traumatisk skada på synnerven.

Symtom & Klinik
Ensidig synnedsättnig efter trauma. Positivt Swinging Light Test. Nedsatt färgseende. Kan även drabba bilateralt vid kraftigt trauma. Då ses upphävd pupillreaktion samt nedsatt syn bilateralt.
Vanligen har synnerven normalt utseende direkt efter skadan. Atrofi ses efter några veckor.

Etilologi
Tryckskada av blödning, ödem eller skelettfragment. Skelett och främmande kroppar kan skära av nerven.

Utredning
Bedöm visus, pupillreaktioner, färgseende, papillstatus. Ev. CT-skalle för att utesluta främmande kroppar och diagnostisera frakturer och blödningar.

Behandling
Ingen behandling för själva kontusionen. Däremot bör övriga skador såsom blödningar och frakturer behandlas om de fortsatt kan påverka synnerven. Akut dekompression skall diskuteras med neurokirurg.

Diffdiagnoser
Intrakraniell skada asymmetriskt påverkande chiasma

ICD H47.0