Info

Oftalmologi.se är ett oftalmologiskt PM under uppbyggnad. Text kommer löpande och sporadiskt att läggas till och uppdateras med start sommaren 09.

Informationen är tänkt som stöd för behandlande läkare och ersätter inte ett läkarbesök.

Beskrivna behandlingar är enbart exempel och skall ej följas strikt utan skall anpassas efter klinik och egen erfarenhet.

Ansvarig utgivare:

Johan Krasse, Specialistläkare

Vithaj AB