Antibiotikadroppar

Översikt av antibiotikadroppar och -salva.

Azyter
Ciloxan
Chloromycetin
Fucithalmic
Kloramfenikol
Oftaquix
Terracortril med Polymyxin B*
Tobradex*
Tobrasone*
Tobrex Depot
Vigamox
* med kortison
 

Antiseptiska

Noviform