Azopt

Verkningsmekanism
Karbanhydrashämmare.
Minskar utflödet av av kammarvatten i de ciliära processerna.

Dosering
1×2, ibland kan 1×3 ge något bättre effekt.

Kontraindikationer
Gravt nedsatt njurfunktion. Hyperkloremisk acidos. Överkänslighet mot ingredienser, inkl. sulfonamider.

Kombination
Azarga

Engångspipetter
Nej

Länk
FASS