Lumigan

Verkningsmekanism
Prostaglandinanalog.
Ökar avflödet av kammarvatten.

Dosering
1 droppe på kvällen.

Kontraindikationer
Överkänslighet mot ingredienser.

Kombination
Ganfort (Lumigan 0,3 mg/ml)

Engångspipetter
Nej

Länk
FASS, 0,1 mg/ml
FASS, 0,3 mg/ml