Taflotan

Verkningsmekanism
Prostaglandinanalog.
Ökar avflödet av kammarvatten.

Dosering
1 droppe på kvällen.

Kontraindikationer
Överkänslighet mot ingredienser.

Kombination
Nej

Engångspipetter
Ja, enbart

Länk
FASS