Travatan

Verkningsmekanism
Prostaglandinanalog.
Ökar avflödet av kammarvatten.

Dosering
1 droppe på kvällen.

Kontraindikationer
Överkänslighet mot ingredienser.

Kombination
DuoTrav

Engångspipetter
Nej

Länk
FASS