Trusopt

Verkningsmekanism
Karbanhydrashämmare.
Minskar utflödet av av kammarvatten i de ciliära processerna.

Dosering
1×3 vid monoterapi, 1×2 vid kombinationsbehandling.

Kontraindikationer
Gravt nedsatt njurfunktion. Tidigare njursten. Överkänslighet mot ingredienser.

Kombination
Cosopt

Engångspipetter
Ja

Länk
FASS