Ordlista A

abduktion
vridning utåt, temporalt, av öga
abducenspares
förlamning nervus abducens, blick utåt inskänkt eller upphävd
abe
add korrektion bättrar ej
aberration
förändring i brytningsförhållanden
ablatio
avlägsnande
ablefaron
avsaknad av ögonlock
abrasio
skrapning
ackommodation
ökning av brytning i lins för fokusering
ackommodationssvaghet
nedsatt förmåga att justera linsens brytkraft
ackommodativ skelning
inåtskelning vid ackommodation pga översynthet
adduktion
vridning inåt, nasalt, av öga
adherens
sammanväxning
Adies pupill
långsam, alternativt upphävd, pupillreaktion för ljus med svag ackommodationsförmåga
ADP
Automatisk Datorstyrd Perimetri
afaki
avsaknad av lins
afferent pupilldefekt
direkt ljusreaktion upphävd eller nedsatt, samtidigt som indirekt reaktion är normal
agnosi
kan ej längre känna igen kända objekt
AION
Anterior Ischemic Optic Neuropathy
AK
Ackomodativ Konverens
AK
Astigmatisk Keratotomi
akinesi
orörlighet
akinetopsi
kan ej se rörelser, pga skada i hjärnbarken
aknefaskopi
sämre syn i skymning
akori
avsaknad av pupill, medfött
akromatopsi
total färgblindhet
albugo
vit fläck i hornhinna
alexi
oförmåga att läsa text trots normal synförmåga
ALT
Argon Laser Trabekuloplastik
amauros
blindhet
amaurosis fugax
tillfällig blindhet alternativt synfältsbortfall
amblyopi
reducerad, ej korrigerbar syn, i friskt öga
ametropi
onormal brytning av ljus genom lins
AMD
Age-related Macular Degeneration
amotio retinae
näthinneavlossning
AMPPE
Akut Multifokal Placoid Pigment Epiteliopati
amslerkort
kort med rutmönster för test av metamorfopsi och centrala skotom
aniridi
avsaknad av iris, medfött
aniseikoni
ögonen uppfattar samma objekt olika stort
anisohypermetropi
sidskillnad i översynthet
anisokori
olikstora pupiller
anisometropi
sidskillnad i refraktion
anisomyopi
sidskillnad i närsynthet
ankyloblefaron
sammanväxning av ögonlock och ögonbulb
anoftalmus
avsaknad av ett öga, medfött
anopsi
blint område i synfält
antimetropi
ett öga närsynt, andra översynt
applanationstonometer
instrument för mätning av ögontryck
AR
autorefraktion
arcus senilis
grå lipidutfällning i korneas periferi
argonlaser
används vid fotokoagulation av tex näthinna
ARM
Age-Related Maculopathy
A-scan
ultraljudsundersökning, mätning av axellängd
astenopi
obehagskänsla pga fel korrektion eller konvergenssvaghet
asteroid hyalos
gula kolloidala lipidutfällningar i glaskroppen
astigmatism
cylinderformad krökning av vanligen kornea, ger spridd brännpunkt
autorefraktor
instrument för mätning av refraktion
axantopi
gulblindhet
axellängd
avstånd korneas topp och retina