Ordlista B

bagolinis glas
strierade glas, för test av samsyn
bakre kammare
område mellan iris, ciliarkroppen och ciliartrådarna
bakre polen
bakre delen av ögongloben, motsvarande gula fläcken
bandagelins
mjuk kontaktlins utan brytning, för skydd av kornea
bandkeratopati
kalkutfällningar på kornea
Bell’s fenomen
reflektorisk vändning uppåt av ögonen vid blundande
Bells pares
ansiktsförlamning
Berlinerödem
akut ödem i näthinna efter kontusion
bifokala glas
dubbelslipade glas där övre del korrigerar på långt håll och nedre del på nära håll
binokulär
menas bägge ögonen
biometri
mätning av ögats dimensioner
biomikroskop
instrument för binokulär undersökning av ögat
Bjerrumskotom
bågformat skotom som utgår från blinda fläcken
BK
Boström-Kugelberg, färgsinnestest
BKL
Bakre Kammarlins
blefarochalasis
överskottshud i ögonlock
blefarospasm
ryckningar i ögonlock pga spasm i m. orbicularis oculi
blefarostat
instrument för att hålla isär ögonlock
blickpares
upphävd rörelse av bägge ögon i någon riktning
blinda fläcken
absolut skotom motsvarande område utan synceller i synnerven
blow-out fraktur
fraktur av orbitas golv eller väggar och ibland även tak, efter trubbigt våld
bomullsexsudat
oskarpa, gråvita, fläckar i näthinna
bowman’s membran
yttersta skiktet av korneas stroma
BUT
Break Up Time, mätning av tid mellan blinkning och tårfilmsdefekt
Brillen hematom
blödning under huden runt öga
Brown’s syndrom
muskelförändring som ger att öga ej kan höjas vid blick inåt, medfött
Bruchs membran
tunnt basalmembran av det retinala pigmentepitelet
Brüchners test
screening av brytningsfel hos barn
B-scan
ultraljudsundersökning, ger tvådimensionell bild
Bull’s eye
nomal macula omgiven av depigmentering, typiskt vid tapp-stav degeneration
bullös keratopati
svullnad med blåsor av hornhinna
buftalmus
stor ögonglob, pga medfött glaukom