Ordlista C

caesitas
blindhet
canthus
ögonvrå
capsula lentis
linskapsel
capsulorhexis
teknik för borttagning av lins främre kapsel
CAR
Carcinoma Associated Retinopathy
carbondioxidlaser
används vid tex orbitatumörer och hudkosmetik
CCT
Central Cornea Thickness
cd
candela, enhet för ljusstyrka
CD kvot
Cup-Disc ratio, uppskattning av exkavation i papill
centralt skotom
centralt synfälltsbortfall
cerklageband
band som läggs runt ögonbulben vid amotiokirurgi
chalcosis
intraockulär inflammation pga främmande kropp innehållande koppar
Charles Bonnet syndrom
synhallucinationer hos patienter med nedsatt syn, vanligen p.g.a. AMD
chemos
svullnad i konjunktiva
cherry red spot
körsbärsliknande fläck i gula fläcken
chiasma
synnervskorsning
choroidea
åderhinna, bakre delen av uvea, kärlrikt, pigmenterat skikt mellan retina och sklera
choroidit
inflammation i åderhinna
chorioretinit
inflammation av choroidea och retina
ciliarkropppen
strålkroppen, del av främre uvea, producerar kammarvatten
ciliarmuskel
reglerar ackomodation
ciliartrådar
kollagena fibrer med fäste i lins, reglerar ackomodation
cilie
ögonfrans
ciliär injektion
vidgning av sklerala kärl längs limbus
CLE
Clear Lins Extraction, egen lins tas bort och ersätts av korrigerande plastlins
cluster headache
Hortons, attacker av intensiv, halvsidig, värk bakom ögat
CME
Cystoid Macular Edema
CMV-retinit
inflammation i retina av cytomegalovirus
CNV
Choroidal Neo-Vaskularisering, kärlnybildning i åderhinna
Collier’s tecken
bilateral retraktion av ögonlock, skada mesencefalon
cornea guttata
Fuchs dystrofi, näringsrubbning av korneas endotelceller
CT
Computer Tomografi
CT
Cover Test, undersökning av skelning
crowdingfenomen
svårt att separera bokstäver i rad
CVO
Central Vein Occlusion
cryoretinopexi
frysbehandling av retina
cryptophthalmus
hud täcker ögat utan ögoonlock, medfött
cyclit
inflammation av ciliarkroppen
cyclodiatermi
uppvärming av ciliarkroppen, för att minska produktionen av kammarvatten
cyclokryoterapi
frysning av ciliarkroppen, för att minska produktion av kammarvatten
cykloplegi
upphävd ackommodationsfömåga
cyl
cylinderglas