Ordlista D

D
dioptri
dakryocystektomi
avlägsnande av tårsäck
dakryocystit
inflammation av tårsäck
dakryolit
konkrement i tårgång
dakryostenos
förträngning av tårväg
dalrymples tecken
vidöppen ögonspringa
daltonism
färgblindhet
dekompression
tryckminskning
dendritika
grenformig, vid tex herpes keratit
dermatochalasis
förslappad hud kring ögonlock
Descemets membran
korneas basalmembran
Desmarrés hake
instrument för dubbelvändning av ögonlock
deuteranomali
färgsinnesdefekt, röd-grön svaghet
deuteranopi
färgsinnesdefekt, röd-grön blindhet
deviation conjugée
bägge ögon tonisk deviation åt ett håll och pares åt andra
dikromasi
färgsinnesdefekt, endast två färgtoner uppfattas
dioptri
enhet för lins brytningsförmåga
diplokori
dubbel pupill
diplopi
dubbelseende
direkt pupillreaktion
undersökning av det belysta ögats pupill
discission
klyvning
diskori
dubbel pupill
distichiasis
dubbla rader cilier där det inre vänt sig mot ögat
divergens
spridning
divergent skelning
utåtskelning
Doll’s head manöver
okulocefal reflex, test av blickrörelse hos medvetslösa
dominant öga
det öga man föredrar att använda
Donders synfält
enkelt manuellt test för större synfältsdefekter
drp
diabetes retinopati
drusen
vitgula inlagringar av hyalin i Bruchs membran
drusenpapill
vitgula inlagringar av hyalin i papill
DT
datortomografi
Duane’s syndrom
ögat dras in och ögonlock faller ned vid blick inåt, medfödd felinnervering av muskler
dubbeleversion
dubbel vändning av ögonlock
Dvorine färgsinnestest
för test av medfödda defekter
dye laser
används vid fotokoagulation i gula fläcken
dyskori
deformerad pupill
dyskromasi
färgsinnessvaghet
dysopsi
svagsynthet