Ordlista E

ECCE
ExtraCapsular Cataract Extraction
ectopia lentis
dislokation av linsläge, medfött
EDTA
EtylenDiamintetraÄttiksyra, används vid kalkinlagringar i kornea
efferent pupillstelhet
absolut stelhet, direkt och indirekt ljusreaktion är upphävd eller försvagad samt förstorad pupill
efterbild
kvarstående bild av ljust föremål efter blundande
efterstarr
grumling av bakre linskapsel efter kataraktoperation
eg
egna glas
ektropion
ögonlock utåtvänt
ELSA
Excimer Laser Subepithelial Ablation, vid synkorrigering (även LASEK)
embryotoxon
ringformad grumling på korneas insida perifert, medfött
EMG
ElektroMyoGrafi
emmetropi
normal refraktion, ljus fokuseras på retina
emulsifiering
uppslamning
endoftalmit
inflammation av ögats inre, oftast i samband med infektion
endokrin oftalmopati
inflammation i ögonmuskler och omgivande vävnad, ger exoftalmus vid tex hypertyreos
enoftalmus
insjunket öga
entropion
ögonlock inåtvänt
enukleation
borttagning av hela ögongloben
epifora
tårflöde
epikantus
veckbildning i övre mediala ögonlocket, medfött
epilering
borttagning av hår
episklera
bindvävsskikt mellan sklera och konjunktiva
ERG
elektroretinogram, mätning av retinas svar på ljusstimuli
erosion
ytligt sår
esofori
latent inåtskelning
esotropi
manifest inåtskelning
evisceration
borttagning av ögonbulbens innehåll
excenteration
borttagning av ögonglob och delar av orbita
excimerlaser
för behandling av recidiverande kornea erosioner
exfoliation
avflagning av epitelceller
exkavation
urgröpning
exofori
latent utåtskelning
exoftalmus
utstående öga
exotropi
manifest utåtskelning
exsudat
små ljusa områden på retina, pga skada på blodkärl
extern oftalmoplegi
förlamning av yttre ögonmuskler
extraktion
borttagande