Ordlista F

FA
fluoresceinangiografi
fako
lins
fakodonensis
lös lins, vibrerar vid rörelse av öga
fakoemulsifikation
teknik vid kataraktkirurgi, lins delas mha ultraljud
fakoscleros
förhårdning av lins
FAZ
Foveal Avascular Zone
fjärilsdefekt
synfältsbortfall av de övre högra kvadranterna och nedre vänstra, el tvärtom
FH
Fundus Hypertonicus, ögonbottenbild vid hypertoni
FK
främre kammaren
flebografi
röntgenkontrastfotografering av kärl
Fleischers ring
brunaktig ring i korneastroma, ses vid keratokonus
flimmerskotom
flimrande ljusfenomen
floppy eyelid syndrom
ögonlockets senor är uttänjda extremt
fluoresceinangiografi
serie bilder av ögonbotten och kärl efter iv fluorescein
flyktén
små grå upphöjningar på kornea och konjunktiva
fnock
avlagringar på pupillkanten
forced duction test
test för mekanisk rörelseinskränkningav ögonmuskel eller pares
fori
latent skelning
fornix
valv, område mellan ögonlock och bulb
fosfen
svaga subjektiva ljusblixtar vid retning, tex tryck eller slag
Foster Kennedy Syndrom
papillödem ett öga och opticusatrofi i andra
fotofobi
ljuskänslighet
fotokoagulation
med koncentrerat ljus bränna i vävnad
fotopsi
ljusfenomen utan att ögat stimuleras av ljus
fovea
rund grop, centralt i gula fläcken
FR
fingerräkning
Fresnels prisma
tunn plastlins med sfärisk eller prismatisk styrka, vid strabism eller diplopi
främre kammaren
område mellan korneas baksida, iris och linsens centrum
främre segment
ögats främre delar fram tom lins och ciliarkroppen
främre syneki
sammanvxäxning av irisbas och kornea i kammarvinkeln
främre uveit
regnbågshinneinflammation
ftis
skrumpning av ögongloben
Fuchs dystrofi
dystrofi av korneas endotelceller
fundus
ögonbotten
fundusektasi
delar av retina ligger djupare än intilliggande retina
fundus hypertonicus
förändringar i retina pga högt blodtryck
fundus myopicus
förändringar i ögonbotten pga hög myopi
funktionell synnedsättning
synnedsättning utan fysisk förklaring
fusionsstörning
då latent skelning blir manifest, ger diplopi
färgagnosi
kan ej känna igen färger
fönsterdefekt
fynd vid fluoresceinangiografi då hårda drusen visar hyperfluorescens sent i förloppet