Ordlista G

gardinfenomen
partiellt synfältsbortfall, typiskt vid amotio
GK
glaskropp
gk-avlossning
glaskroppsavlossning
gonioskopi
undersökning av kammarvinkel mellan iris och kornea med speciallins
GPC
Giant Papillary Conjunctivitis, autoimmun reaktion vid tex linsbärande
Graefes tecken
retraktion av övre ögonlock vid blick ned, vid Basedows sjukdom
grid-behandlning
laserbehandling i rutmönster
grå starr
katarakt
grön starr
glaukom