Ordlista H

Haabs prov
spolning tårvägar, positivt vid passage
halofenomen
ljusringar runt ljuskälla
haze
grådis i normalt klar kornea
heliofobi
skygghet för solljus
hemeralopi
dagblindhet, nedsatt syn i starkt ljus
hemianopsi
halvsidigt synfältsbortfall
Hertels exoftalmometer
instrument för mätning av ögonens läge
heterofori
latent skelning
heterokromi
olika färg på iris
heterotropi
manifest skelning
hippus
snabba växlingar mellan pupillsammandragning och vidgning
Hirschberg-test
test av ev skelning mha korneas reflexer
homonym hemianopsi
bilateralt, halvsidigt synfältsbortfall åt samma håll
Horners syndrom
pares sympatikus, ger ptos, mios, enoftalmus
Hortons huvudvärk
intensiv halvsidig värk bakom öga och tinning
HR
handrörelse
HRT
Heidelbergs Retina Tomografi, analyserar synnerven
HSV
Herpes Simplex Virus
Humphrey perimeter
datoriserad synfältsundersökning
HV
Höger Vänster
HVOT
tavla för synprövning för barn eller analfabeter
hydrops kornea
vätskeansamlad kornea, vid tex akut keratokonus
hyperfori
latent uppåtskelning
hyperopi
översynthet, brännpunkt bakom ögat
hypertelorism
onormalt brett avstånd mellan ögonen
hypertropi
manifest uppåtskelning
hyphema
blod i främre kammaren
hypofori
latent nedåtskelning
hypopyon
varansamling i främre kammaren
hyposphagma
blödning under bindhinna
hypotropi
manifest nedåtskelning
hästskoruptur
ruptur i retina formad som hästsko