Ordlista I

ICCE
IntraCapsular Cataract Extraction, hela lins inkl linskapsel tas bort
ICG
IndoCyaninGrön
ICL
Intraocular Contact Lens, tunn plastlins i bakre kammaren, framför lins
ILM
Internal Limiting Membrane
incipient
begynnande
indirekt pupillreaktion
bedömning av icke belysta ögat
infiltrat
inlagring av främmande ämne
injektion
insprutning, inom ögon menas dilatation av blodkärl
inkongruenta defekter
synfältsbortfall med olika utseende i resp öga
INO
InterNukleär Oftalmoplegi
intern oftalmoplegi
förlamning av samtliga intraockulära muskler
Internukleär oftalmoplegi
horisontell blickförlamning, unilateral eller bilateral
IOL
Intraocular Lens
IOP
Intraocular Pressure
IR
irisrubeos
iridektomi
borttagning av del av iris
iridemi
blödning från iris
iridodialys
lossning av iris från ciliarkroppen, tex vid trauma
iridodonesis
irisdaller
iridotomi
öppning i iris via laser eller kirurgi
irisatrofi
förtvining av iris
irisbombé
iris buktar framåt pga sammanväxning av iriskant mot lins
irisdialys
ruptur i irisrot
irisrubeos
nybildade kärl på iris
IRMA
Intra-Retinal Microvascular Abnormalities, övergripande term för kärlförändringar i retina
Ishihara
färgsinnestest, ffa test av röd-grön defekt
isokori
likstora pupiller
isometropi
lika refraktion i ögonen