Ordlista J

Jaeger test
test av syn på nära håll
Javals oftalmometer
för mätning av korneas krökningsradie
Jones prov
test av tårvätskans avflöde
juxtapapillär
belägen intill papillen