Ordlista K

kaliberväxlingar
varierande vidd, tex kärl i fundus vid hypertoni
kalkinfarkt
inlagring av kalk på ögonlockets insida
kammardjup
avstånd mellan korneas insida och lins
kammarvinkel
vinkel perifert mellan korneas baksida och framsida av iris
kanalikel
tårkanal i ögonlocket
kantorafi
ihopsuturering av ögonlock
kantotomi
snitt i kantus för vidgning av ögonspringa
kantus
ögonvinkel, ögonvrå
kapsulotomi
öppnar snitt i kapsel, vanligen linskapseln vid kataraktoperation
kat
katarakt
Kayser Fleischer ring
brun-grön kopparutfällning i perifera kornea
keratocentes
incision i främre kammare
keratoglobus
tunn kornea som buktar ut
keratokonus
deformerad och konformad kornea
keratoplastik
transplantation av kornea
keratotomi
snitt i kornea, för att minska astigmatism
kolobom
vävnadsdefekt i iris eller retina, medfött
kongruenta defekter
liksidigia synfältsdefekter
konkav
inåtbuktande
konkominant skelning
ögonrörelser följs åt, skelningsvinkel konstant
konsensuell pupillreaktion
puillsammandragning av pupill när andra ögats pupill belyses
konvergens
samarbete av ögonmuskler inåt för att nå samma fixationspunkt
konvergensinsufficiens
nedsatt förmåga av konvergens på nära håll
konvergent skelning
inåtskelning
konvex
utåtbuktande
kornea
hornhinnan
koroidea
åderhinnan
korr
korrektion
korsningsfenomen
ven ter sig snäv vid korsning av artär i retina
kortikal blindhet
syncentra eller synbanor i hjärnan skadade, ögon och synnerver normala
kromatopsi
upplever hela synfältet i en färgton
Krukenbergs spindel
pigmentavlagring centralt på korneas insida
kryopexi
frysning av retina
kvadrantanopsi
bortfall av syn i en kvadrant av synfältet