Ordlista L

L
lokalisation
laceration
sönderslitning
lagoftalmus
slutningsdefekt av ögonlock
lamellär transplantation
transplantation av ett skikt i kornea
Langs stereotest
test av stereosyn hos barn
LASEK
Laser Epithelia Keratomileusis, metod för synkorrigering
LASIK
Laser-Assisted In Situ Keratomileusis, metod för synkorrigering
latent nystagmus
ögondarr som ses då ena ögat täcks, medfött
latent skelning
dold skelning som kan ses vid tex trötthet, blir då manifest
lattice degeneration
tunn förändring av näthinna perifert
lattice dystrofi
rubbning i kornea som ger oklara stråk, ärftligt
ledsyn
tillräcklig syn vägledning, mindre än 0,05
Lee’s screen
instrument för test av motilitetsstörning i ögonmuskler
leukocori
vitaktig pupill
LH
långt håll
limbus
rand, gränsen mellan kornea och sklera
linsluxation
dislokalisation av ögats lins
ljusväg
synbar ljusstråle i främre kammaren, pga äggviteutfällningar i kammarvattnet
LTP
Laser Trabekulo Plastik
lux
enhet för ljusstyrka
lågtrycksglaukom
öppenvinkelglaukom med normalt ögontryck