Ordlista M

MA
microaneurysm
macula cornea
fläck, oklarhet i kornea
macula lutea
gula fläcken
macular pucker
kontraktion av epiretinalt membran i macula
maculopathi
sjukdom i gula fläcken
madarosis
förlust av ögonbryn och fransar
Maddox stav
instrument för test av latent skelning
makropsi
synstörning där föremål verkar förstorade
mannitol
infusionslösning som sänker ögontrycket via osmos
MAR
Melanoma Associated Retinopathy
Marcus Gunns fenomen
vid munrörelse uppkommer ptos, medfödd felinervation
Marcus Gunn pupill
sensorisk defekt av ljusreflex
MD
membrana descemeti
MD-veck
veck i membrana descemeti, vanligen pga inflammation
medier
generellt för strukturerna kornea, lins, glaskropp
Meibomska körtlarna
körtlar i ögonlockskanten som producerar en oljig fett
membrana descemeti
korneas inre gränslager, endotelet vilar på
metamorfopsi
förvrängd bild, ofta pga ödem i macula
mikroaneurysm
utbuktning av retinas kapillärer
mikroftalmus
liten ögonbulb, medfött
mikrokori
onormalt små pupiller
mikropsi
synstörning där föremål verkar förminskade
mikrostrabism
skelning med vinkel mindre än 5 grader
mios
liten pupill
monokulär
med ett öga
Morgagni katarakt
övermogen katarakt med fritt rörlig kärna och delvis flytande linssubstans
mouches volantes
små rörliga fläckar i synfältet pga grumlingar i glaskroppen
mydriasis
stor pupill
myopi
närsynthet, brännpunkt framför näthinnan