Ordlista O

oa
båda ögonen, oculi ambientes
obskuration
kortvarig synstörning
ocklusion
förtäckning
OCT
Optical Coherence Tomography
oculentum
ögonsalva
od
oculus dexter, höger öga
oftalmodyni
ögonsmärta
oftalmopati
ögonsjukdom
oftalmoplegi
förlamning av de yttre eller inre ögonmusklerna
OHT
Okulär HyperTension
ok
okorrigerat
okulopupillarreflex
pupillvidgning vid ögat berörs
okulär albinism
abinism där pigmentbrist ffa drabbar ögonen
onchocerciasis
flodblindhet, parasitsjukdom i Afrika
opacitet
grumling
opsoclonus
oordnade ögonrörelser efter skada i lillhjärnan
optic pit
liten grop i papillen
optikusatrofi
förtvining av synnerv
optikusneurit
inflammation av synnerv
optisk zon
centrala delar av kornea, lins som man ser genom
optotyp
testfigur för synprövning
os
oculus sinister, vänster öga
ora serrata
perifera begränsningen av retina
oradialys
spricka i främre fästet av näthinnan
orbita
ögonhåla
ortofori
ögonen rättställda, ingen latent skelning
oscillopsi
subjektiva upplevelser av nystagmus