Ordlista P

P
perception, ljusuppfattning
PACG
Primary Angle Closure Glaucoma
pachometer
instrument för mätning av korneas tjocklek
pannus
bindväv med blodkärl som växer in över kornea
papill
synnervshuvud
papillit
inflammation av papill
papillödem
svullnad av papill
paracentes
punktion av främre kammaren
Parinauds syndrom
ljusstela pupiller, blickpares upp, retraktionsnystagmus, av patologisk process i mitthjärnan
pars plana
område mellan ciliarkroppen och retina
PCV
Polypoidal Choroidal Vasculopathy
PD
PapillDiameter
pd
distans mellan pupillcentra
PDT
PhotoDynamic Therapy
PED
Pigment Epithelium Detachment, pigmentepitel avlossning
perimetri
instrument för undersökning av synfält
pinguecula
vit-gul bindhinneförtjockning på konjunktiva intill limbus
plica semilunares
veckbildning i konjunktiva medialt
plomb
för kompression vid operation av amotio
PMD
Pellucid Marginal Degeneration
POAG
Primary Open Angle Glaucoma
polykori
flera pupiller i ett öga
ppt
precipitat
PPV
Pars Plana Vitrektomi
precipitat
beläggningar på korneas insida
presbyopi
ålderssynthet, lins förlorar elasticitet, ger sämre ackommodation på nära håll
prisma
glas som böjer ljus utan att ändra fokus
PRK
Photo Refractive Keratectomy, vid synkorrigering
progressiva glas
glas med jämt ökande styrka för seende på nära och långt håll
proptos
utstående öga
prosopagnosi
kan ej känna igen ansikten
protoanomali
färgsinnesdefekt med röd/grön blindhet
protrusion
utstående
pseudoexfoliationer
vitt material som samlas på främre linsyta, pupillkant, trabelverk och ciliarkropp
pseudofaki
öga där egen lins är ersatt med konstgjord
pterygium
inväxt av konjunktiva på kornea
PTK
Photo Therapeutical Keratectomy, för slipning av korneas yta
ptos
nedhängande övre ögonlock
pupillsöm
pupillkant
PVD
Posterior Vitreous Detachment, bakre glaskroppsavlossning