Ordlista Q

Quinckes ödem
kortvarig allergisk svullnad