Ordlista R

radiär keratotomi
snitt i kornea med avseende att minska närsynthet
rak astigmatism
brytning i ffa 90 eller 0 grader i kornea
RAP
Retinal Angiomatous Proliferation
RAPD
Relative Afferent Pupillary Defect
raphe
gräns där nervfibrer från synnervens övre och nedre yttre kvadranter möts
recession
tillbakaläggning av muskelfäste, tex vid skelningsoperation
refraktion
brytningstillstånd av öga
refraktionering
utprovning av refraktion under ackommodationsvila
refraktionsfel
ljusfokus sker ej på näthinnan
regnbågssyn
färgade ringar runt ljuskällor, vid ödem i kornea
resektion
muskelförkortning, tex vid skelningsoperation
retina
näthinna
retinalruptur
ruptur i näthinnan
retinitis pigmentosa
sjukdomsgrupp av ärftlig progressiv degeneration av primärt stavar (perifert och mörkerseende) därefter tappar (centrala)
retinoblastom
malign tumör i näthinna hos barn
retinopati
patologi i retina, icke inflammatorisk
retinoschis
perifer lyftning av yttersta näthinnelagret
retinoskop
instrument för mätning av refraktion, vid tex skiaskopi
retrobulbäranestesi
bedövningsmedel sprutas bakom bulben
rima
ögonspringa
ringperimeter
apparat för synfältsundersökning
RLE
Refractive Lens Extraction, ingrepp för korrigering av brytningsfel
ROP
Retinopathy of Prematurity, retinapåverkan hos prematura barn under behandling med syrgas
RP
Retinitis Pigmentosa
RPE
Retinala Pigment Epitelet, yttersta lagret av retina
ryserfilter
plastfilter för glasögon, vid amblyopibehandling
rödfria bilder
ger ökad kontrast och visar tydligare små blödningar och kärl
röd reflex
reflex av näthinnan synbar i pupillöppning