Ordlista S

S
synskärpa
sackader
snabba ögonrörelser
samsyn
ögonen samarbetar och liksidig bild i fovea
Sc
Sine correctio
scatter
spridning av ljus
scatterbehandling
utbredd laserbehandling av retina
Schirmers test
test av tårproduktion
Schlemms kanal
avflödeskanal för kammarvätska
sclera
senhinna, vita del av ögat
sclerit
inflammation av sclera
scotom
område i synfältet med nedsatt eller upphävd känslighet
Seidels test
mha fluorescein test för perforation av kornea
sekundärt glaukom
tryckstegring av andra orsaker än glaukom
senil mios
mindre pupill med åldern
SF
synfält
SH
Synskärpa Höger
siderosis
nedbrytning av ögats vävnader pga främmande kropp av järn
silikonolja
kan användas vid operation av näthinneavlossning
skelning
ögonen ej likställda
skelningsamblyopi
nedsatt syn pga skelning
skiaskopi
objektiv mätning av ögats brytning, ffa för barn
skieropi
ngt disigare syn
skygglappseende
bilaterala temporala synfältsdefekter
SLT
selektiv laser trabekuloplastik
snöblindhet
ytliga defekter av korneas epitel pga hög UV exponering, tex från snö
solblindhet
bränskadda i näthinnan, vid blick utan skydd mot solen vid tex solförmörkelse
spaltlampa
instrument för ögonundersökning där ljus kan justeras
spasmus nutans
syndrom med huvudnickningar, intermittent nystagmus och huvudböjning hos barn
SST
Sahlgrens Saturation Test, färgsinnestest
stafylom
utbuktning av uvea genom förtunnad sclera
starrglass
glas med stark konvex brytning, ersätter egen bortopererad lins
stasinjektion
vidgade episklerala vener
staspapill
svullnad av synnerven vid förhöjt intrakraniellt tryck
stavar
fotoreceptorer för rörelse och mörkerseende, belägna ffa perifert i näthinnan
stenopeiskt hål
stph, litet hål centralt i rund skiva, används vid synkontroller
stereopsis
stereoskopiskt seende, djupseende
stph
stenopeiskt hål
strabismus
skelning
Stählis linje
gulbrun pigmentering i kornea nedanföör mittlinje, godartad
SV
Synskärpa Vänster
svetsblänk
skada på ögats bindhinna och kornea pga UV-strålning vid svetsning
swinging flash light test
test av direkt och indirekt pupillreaktion
symblefaron
sammanväxning mellan ögonlock och bulb
sympatisk oftalmi
uveit i ett öga där andra ögat skadats efter trauma eller kirurgi
synaxel
tänkt linje från fixerat fåremål till fovea i näthinnan
syncentral
mottagning för hjälp till synskadade
synchysis scintillans
asteroid hyalos, kolesterolkristaller i glaskroppen
syneki
sammanväxt mellan iris och lins (bakre) eller iris och kornea (främre)
syncentral
mottagning för hjälp till synskadade
synchysis scintillans
asteroid hyalos, kolesterolkristaller i glaskroppen
synskärpa
ögats optiska upplösningsförmåga