Ordlista T

tapetoretinal degeneration
progressiv degeneration av retina och choroidea
tappar
synceller som står för detalj- och färgseende
tappdystrofi
degeneration av tapparna
tarsomalaci
övre ögonlockets brosk mjuknar
tarsorafi
ingrepp där övre och nedre ögonlockskanter delvis sys ihop
tarsus
fibrösa senskiktet i övre ögonlock
temporal crescent
inkomplett hemianopsi med perifer synfältsrest i ena ögat
tenons kapsel
bindvävslager mellan konjunktiva och sclera
tensilontest
diagnostiskt test vid misstänkt Myastenia Gravis
Tersons syndrom
glaskroppsblödning i samband med subaraknoidalblödning
TIA
Transitorisk Ischemisk Attack
tilted disc
papill med snett inträde
Tolosa-Hunt syndrom
plötslig värk samt ögonmuskelförlamning p.g.a. inflammation i sinus cavernosus
tonisk pupill
avsaknad eller nedsatt pupillreflex
tonometri
metod att mäta ögats intraokulära tryck
toppunktsavstånd
avstånd mellan bakre glasögonyta och korneas yta
torticollis
tvångshuvudhållning
Toti
operation som ger öppning mellan tårsäck och näshåla
Toxoplasma gondii
parasit som kan orsaka korioretinit
trabekelektomi
kirurgi vid glaukom, ger ny avflödesväg för kammarvattnet
trabekelverket
filtrerar kammarvattnet
trakom
kronisk konjunktivit som kan ge ärrbildning, orsakad av Chlamydia trachomatis
traktionsamotio
amotio pga drag, tex proliferationer
transillumination
genomlysning, tex vid irisatrofi
transversell keratotomi
snitt på kornea för att minska astigmatism
trespegelglas
lins med tre speglar som används vid undersökning av ögonbotten
trichiasis
cilier växer fel
tropi
manifest skelning
Tropikamid
korttidsverkande mydriaticum
trångvinkelglaukom
tryckstegring pga minskat avflöde av kammarvatten pga trång kammarvinkel
tröskelhöjning
lägre känslighet för objekt, vid synfältsundersökning
tröskelvärde
det minsta, ljussvagaste objekt som kan uppfattas
TTT
Transpupillär Termo Terapi, för behandling av nybildade choroidala kärl eller för vissa tumörer
tårmenisk
tårvätska som ansamlas på nedre ögonlockskant
tårpunktsatresi
avsaknad av tårpunkter
tårpunktsplugg
plugg som sätts i tårpunkta och blockerar avflödet av tårar