Ordlista U

ua
utan anmärkning
UBM
Ultraljud BioMikroskopi, för undersökning av ögats främre delar
Uhthoffs fenomen
tillfällig synnedsättning vid ansträngning, vid MS, samband med opticusneurit
undertröskligt objekt
ljusobjekt som ej uppfattas vid synfältsundersökning
undulerande nystagmus
amplituden ökar vid fixering och när det ena ögat täcks, vanligen ärftlig
Ushers syndrom
degeneration av tappar och stavar i kombination med medfödd dövhet
utsläckningsdefekt
sämre visuell uppmärksamhet, tex efter skada i parietalloben