Ordlista V

V
visus
vagel
infektion av talgkörtel
VCTS
Vision Contrast Test System, mäter kontrastkänslighet
VEGF
Vascular Endothelial Growth Factor, påskyndar kärlnybildning
VEP
Visual Evoked Potentials, registrering av elektriska svar från occipitalloben vid visuell stimuli
VER
Visual Evoked Response, test av synnervens funktion
vernal konjunktivit
återkommande allergisk konjunktivit, drabbar ffa pojkar i ung ålder
vernalis
vårlig
vertigo
yrsel
vertikaldivergens
höjdskelning
vertikal diplopi
dubbelseende med bilder ovanför varandra
vertometer
instrument för avläsning av glasögonstyrka
vestibulär nystagmus
spontant utlöst, ökar vid excentrisk blickriktning
visuell agnosi
oförmåga att synmässigt känna igen föremål
visuell anosognosi
omedvetenhet om den egna blindheten
vitrektomi
glaskroppen avlägsnas kirurgiskt
vitrit
inflammation i glaskroppen
VZV
Varicella Zoster Virus, orsakar bältros och vattkoppor