Ordlista Y

YAG-laser
används t.ex. vid iridotomi och kapsulotomi
yttergränser
beskriver synfältets yttersta begränsning för övertröskliga objekt