Hypofysadeonom

Generella riktlinjer gällande synfältskontroller. Vid första besöket skall även en fullständig ögonkontroll genomföras.

Incidentalom

Makroadenom (>1 cm)
1 gång per år. Mer sällan om MR är stabilt.
Mikroadenom (<1 cm)
Endast på remiss

Prolaktinom under graviditet

Makroadenom (>1 cm)
Varje eller varannan månad.
Mikroadenom (<1 cm)
Var 3:e månad

Efter operation

1
Inom en vecka
2
Om bättre, ny kontroll efter 6 månader
Om ej bättre, ny kontroll efter 3 månader
3
Därefter var 6 – 12:e beroende på ev. resttumör, recidiv eller synnedsättning.
Utglesning om stabilt eller klar bättring.