Körkort

För fortsatt körkortsinnehav måste följande synförmåga vara uppfyllt:

A, B, BE, Traktor

 • Binokulärt visus minst 0,5, med eller utan korrektion. Ensidig blindhet utgör ej hinder.
 • Vid snabbt påkommen ensidig synnedsättning, under 0,3, råder körförbud under 6 månader.
 • Vid nystagmus måste synskärpa på minst 0,5 uppnås i blickriktning rakt fram samt upp till 30˚, med eller utan korrektion.
 • Vid binokulärt seende ska synfältet ha horisontell utsräckning av minst 120˚ varav minst 50˚ åt vardera håll från synfältets centrum. Vertikalt minst 20˚ uppåt och 20˚ nedåt.
 • Inom ovanstående område får det ej finnas 2 intilliggande defekter i Esterman-programmet utanför 20˚ från synfältets centrum.
 • Med statisk perimetri ska värdet av var korresponderande testpunkt inom 10˚ från synfältets centrum vara minst 20 dB och inom 20˚ minst 10 dB. Dock medges att värdet i en enskild testpunkt utanför 10˚ understiger 10 dB.
 • Diplopi inom 30˚ från blickriktning rakt fram utgör hinder. Om diplopi elimineras med prismaglas (eller minst 6 månaders ocklusion) föreligger ej  hinder. Efter prövning kan dock tillstånd ges om diplopi förelegat minst 6 månader samt bedöms ej besvära i trafiken.
 • Nattblindhet eller kraftigt begränsat seende i nedsatt belysning utgör hinder.

C, CE, D, DE, Taxi

 • Minst 0,8 i bästa ögat med eller utan korrektion. Minst 0,1 i sämsta. För taxi accepteras dock binokulär visus 0,8 (kan således ha något sämre syn än minimikravet per öga om det binokulärt når 0,8). Samma undantag ges för övriga klasser om körkortet har hafts sedan innan 1 juli 1996.
 • Ensidig blindhet utgör hinder.
 • Vid nystagmus måste visus 0,8 uppnås i blickriktning rakt fram samt upp till 30˚.
 • Vid binokulärt seende ska synfältet ha horisontell utsräckning av minst 160˚ varav minst 70˚ åt vardera håll från synfältets centrum. Vertikalt minst 30˚ uppåt och 30˚ nedåt.
 • Inom ovanstående område får det ej finnas 2 intilliggande defekter i Esterman-programmet inom 30˚ från synfältets centrum.
 • Med statisk perimetri ska värdet av var korresponderande testpunkt inom 10˚ från synfältets centrum vara minst 20 dB och inom 30˚ minst 10 dB.
 • Diplopi utgör hinder.
 • Glasögonstyrka för att nå krav på synskärpa får ej överstida 8 dioptrier. Undantag ges för kontaktlinser så länge de används under hela arbetspasset.
 • Nattblindhet eller kraftigt begränsat seende i nedsatt belysning utgör hinder.

Om misstanke finns att patient fortsatt kör bil eller yrkestrafik trots information är läkare skyldig att anmäla detta till länsstyrelsen. Detta skall ske efter att patienten har informerats.

Vid synprövning krävs att samtliga bokstäver på raden skall kunna läsas för att anses uppnådd.

Länkar
Körkortsportalen
Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2010:125
De medicinska kraven i trafiken av Transportstyrelsen
Synkrav för körkort av Bertil Lindblom