Synintyg

Synintyg för fortsatt körkort krävs vid ett flertal sjukdomar och tillstånd. Även inför viss yrkesutövning och utbildning krävs intyg.

Vanlig struktur:

  • Namn och personnr.
  • Vad intyget gäller, tex körkort B eller flygutbildning, när undersökningen genomföres och var.
  • Binokulär samt monokulär visus med och utan korrektion. Om kontaktlins används skrives detta.
  • Synfält enligt Donders.
  • Kort om ev. sjukdomshistoria samt utlåtande.
  • Legitimationssätt.
  • Namn, titel, arbetsställe samt signatur.

Samt vid behov tillkomer:

  • Synfältsundersökning, t.ex. enl. Goldman eller Humphrey efter stroke.
  • Färgseende för vissa yrkesgrupper, t.ex. piloter.

ICD Z02.4A (körkort) Z02.4B (flygcertifikat)