ERG

Elektroretinografi. Test av cellfunktionen i retina.

Funktion
Mäter elektiska responsen av ljustimuli av stavar och tappar i retina.
Multifokal ERG testar olika områden och kan upptäcka lokaliserade avvikelser.

Användningsområde
Utredning av retinala sjukdomar, t.ex. RP och andra degenerativa tillstånd.

Läs mer
Medicinenet
Wikipedia