Pachymetri

Mätning av korneas tjocklek. Används vid glaukomdiagnostik. Kallas även CCT, Central Cornea Thickness.

Omräkningstabell

Pachymetrivärde μm
Korrektionsvärde mmHg
400
+7
420
+6
440
+5
460
+4
480
+3
500
+2
520
+1
540
0
550
0
570
-1
590
-2
610
-3
630
-4
650
-5
670
-6
690
-7
710
-8